Terug

De boerderij en de tastbare herinneringen

 

De vroegere boerderij op Erve Kievit was een gemengd bedrijf. We hadden koeien, varkens en kippen. Er werd gehooid, mais gezaaid en voederbieten geoogst. De kinderen hielpen mee op het bedrijf. De jongens vooral bij de varkens en de koeien en de meiden bij de kippen en in het om het huis. Alle broers en zussen van Tonny kunnen eieren rapen, onkruid wieden, aardappels poten, schoonmaken, behangen en schilderen. 

 

Deze melkbussen werden vroeger gebruikt om de melk naar de fabriek te transporteren.  Elke dag werden deze opgehaald en leeg teruggebracht. De nieuwe loopstal - nu een caravanstalling en het eerste gebouw wat u ziet als u aan komt rijden - maakte het melken stukken gemakkelijker. En vooral ook minder zwaar. De melk ging rechtstreeks in een grote melktank en werd met een tankwagen van de melkfabriek opgehaald. Geen gesjouw meer met melkbussen. 

 

In 1993 is de boerderij verplaatst naar de noordkant van Haaksbergen. De ruilverkaveling gaf Tonny's broer en zijn vrouw de kans een bedrijf op te bouwen aan de noordkant van Haaksbergen. De koeien verhuisden uiteraard mee. De oude melkstal werd een caravanstalling. De varkensschuur werd een werkplaats voor het opknappen van oude auto's en brommers. In een andere schuur werden door de ouders van Tonny nog heel lang kippen gehouden voor de hobby. En er werden ook nog tot 2010 eieren verkocht aan huis. 

De oude melkbussen van het bedrijf zijn verdeeld onder Tonny's broers en zussen. Ze staan bij de een in de tuin en bij de ander in de woonkamer. En we hebben er dus één voor bij de camperplaatsen gezet. Ondanks dat we als kinderen niet altijd blij waren met het werken op de boerderij is een tastbare herinnering als deze melkbus ons heel dierbaar. 

 

Op andere plekken op en rond Erve Kievit kunt u nog vele voorwerpen vinden die van onze ouders waren. Kijk gerust rond.